Informacje o postępowaniach

Informacje o postępowaniach

Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych

Informacja PEC Lubań Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Lubań Spółka z o.o. zaprasza do rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowalne: „Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych w ramach projektu: " Budowa efektywnego energetycznie...

czytaj dalej

Unieważnienie postępowania na modernizację kotłowni

Informacja PEC Lubań Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Lubań Spółka z o.o. informuje o unieważnieniu postępowania: „Modernizacja kotłowni w PEC LUBAŃ w zakresie modernizacji lub wymiany kotła WCO-160S o mocy 3,5 MW opalanego słomą na nowy kocioł opalany...

czytaj dalej

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia na: „Wykonanie bankowej obsługi finansowania Spółki (prowadzenie rachunków bankowych Spółki) wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym w wysokości  5 000 000,00 zł”.

Informacja PEC Lubań Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Lubań Spółka z o.o. zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na: "Wykonanie bankowej obsługi finansowania Spółki (prowadzenie rachunków bankowych Spółki) wraz z udzieleniem...

czytaj dalej

Wykonanie bankowej obsługi finansowania Spółki (prowadzenie rachunków bankowych Spółki) wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 5 000 000,00 zł, z możliwością przedłużenia umowy do 3 lat.

Informacja PEC Lubań Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Lubań Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na: " Wykonanie bankowej obsługi finansowania Spółki (prowadzenie rachunków bankowych Spółki) wraz z udzieleniem kredytu w rachunku...

czytaj dalej

Postępowanie na przygotowanie dokumentacji

Informacja PEC Lubań Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Lubań Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na przygotowanie dokumentacji do wniosku o wydanie pozwolenia na emisję pyłów i gazów wprowadzanych do powietrza z instalacji spalania paliw przez 2...

czytaj dalej

Ogłoszenie postępowania na mapowanie procesów biznesowych

Informacja PEC Lubań Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Lubań Spółka z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na " Usługę mapowania i modelowania procesów biznesowych w PEC Lubań Sp. z o.o. w celu ich optymalizacji wraz z ich cyfryzacją"....

czytaj dalej

Modernizacja kotłowni – ogłoszenie postępowania

Informacja PEC Lubań Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Lubań Spółka z o.o. zaprasza do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego zgodnie z regulaminem w formie dialogu konkurencyjnego na...

czytaj dalej