Informacje bieżące

Informacje bieżące

Budowa efektywnego energetycznie systemu w PEC Lubań

Informacja PEC Lubań Sp. z o.o.  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Lubań Spółka z o.o. uruchamia kolejny duży program inwestycyjny pt. " Budowa efektywnego energetycznie systemu w PEC Lubań" w ramach Programu " Ciepłownictwo Powiatowe " Narodowego Funduszu Ochrony...

czytaj dalej

Komunikat dotyczący maksymalnych cen ciepła

Informacja Prezesa PEC Lubań Sp. z o.o. Szanowni Państwo       Działając na podstawie art. 3a, ust. 1 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych...

czytaj dalej

Informacja w sprawie oświadczenia

Informacja PEC Lubań Sp. z o.o. Szanowni Państwo Przypominamy, iż zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022, poz. 1967) oraz Ustawą z dnia 8 lutego...

czytaj dalej

Komunikat dotyczący rekompensat

Informacja Prezesa PEC Lubań Sp. z o.o. Szanowni Państwo        W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 15 września 2022 r. „ o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw ( Dz. U. 2022 poz. 1967)", Zarząd...

czytaj dalej