Informacja w sprawie oświadczenia

Informacja PEC Lubań Sp. z o.o.

Szanowni Państwo

Przypominamy, iż zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022, poz. 1967) oraz Ustawą z dnia 8 lutego 2023r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023, poz. 295), nie złożenie oświadczenia przez odbiorców, wymienionych w Art. 4 ust. 1 pkt 2,3,4 Ustawy z dnia 15 września 2022r., w sprawie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą lub maksymalnej ceny dostawy ciepła, może uniemożliwić sprzedawcy ciepła stosowanie niższych cen w rozliczeniach z tymi odbiorcami.

Załączniki:

Pismo PEC Lubań sp. z o.o.