System zarządzania jakością

ZSZJ

Zarządzanie jakością w PEC Lubań Sp. z o.o. realizuję zasadę spełniania oczekiwań klientów i jest decydującym czynnikiem powidzenia firmy.

Polityka Jakości realizowana jest w ramach wprowadzonego w PEC Lubań Sp. z o.o. Systemu Zarządzania Jakością, zgodnego z normą PN EN ISO 9001:2001 przy pełnym zaangażowaniu Kierownictwa i udziale wszystkich pracowników firmy.

Ustanowiona Polityka Jakości wyznacza następujące cele strategiczne:

 1. Zapewnić bezpieczeństwo energetyczne odbiorcom ciepła sieciowego.
 2. Utrzymać rentowność na poziomie gwarantującym stały rozwój firmy.
 3. Utrzymać najniższą cenę ciepła na lokalnym rynku ciepła.
 4. Stale podnosić poziom świadczonych usług poprzez doskonalenie organizacji zarządzania jakością.

Dla zapewnienia realizacji celów strategicznych Zarząd Spółki wyznacza poniższe cele operacyjne:

 • utrzymywanie wysokiej jakości obsługi i właściwych relacji z klientami,
 • zapewnienie jakości i niezawodności dostawy ciepła i usług,
 • utrzymanie partnerskiej współpracy z dostawcami paliw,
 • utrzymywanie wysokiej sprawności wytwarzania i przesyłu ciepła poprzez modernizację urządzeń i instalacji oraz ich właściwą eksploatację,
 • wykonywanie zadań zgodnie z ustaleniami zawartymi w planach techniczno-ekonomicznych, planach rozwoju, planach remontów i inwestycji, instrukcjami i wyznaczonymi zakresami obowiązków,
 • stałe podnoszenie kwalifikacji zatrudnionego personelu,
 • minimalizację negatywnego oddziaływania na środowisko.

Realizacja wyznaczonych celów umożliwi Spółce utrzymywać wizerunek dobrego dostawcy. Polityka Jakości dotyczy całej Spółki i jest zadaniem priorytetowym. Za realizację Polityki Jakości odpowiadają wszyscy pracownicy Spółki.

Zarząd PEC Lubań Sp. z o.o. zapewnia, że świadczone usługi spełniają wymagania i oczekiwania klientów oraz są zgodne z wymogami prawa i postanowieniami umów.