Przyłączenie się do sieci

Przyłączenie się do sieci

Procedura przyłączenia Odbiorcy do sieci ciepłowniczej:

1. Złożenie przez Odbiorcę wniosku o przyłączenie do sieci ciepłowniczej.

2. Wystawienie przez PEC Lubań Sp. z o.o. warunków przyłączenia, jeżeli istnieje możliwość przyłączenia, bądź odmowa wydania warunków przyłączenia, jeżeli nie ma takiej możliwości.

3. Zawarcie umowy o przyłączenie pomiędzy Dostawcą i przyszłym Odbiorcą ciepła.

4. Realizacja przyłącza i węzła cieplnego.

5. Zawarcie umowy sprzedaży ciepła.

Wnioski:

Wniosek o przyłączenie się do sieci (format pdf)

Wniosek o przyłączenie się do sieci (format doc)