Podstawowe akty prawne dot. energetyki cieplnej1. Ustawa - Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. ( Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 i Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123, Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr...

czytaj dalej