Informacje o postępowaniach

Informacje o postępowaniach

Modernizacja kotłowni – ogłoszenie postępowania

Informacja PEC Lubań Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Lubań Spółka z o.o. zaprasza do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego zgodnie z regulaminem w formie dialogu konkurencyjnego na...

czytaj dalej

Unieważnienie postępowania na modernizację kotłowni

Informacja PEC Lubań Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Lubań Spółka z o.o. informuje o unieważnieniu postępowania: „Modernizacja kotłowni w PEC LUBAŃ w zakresie modernizacji lub wymiany kotła WCO-160S o mocy 3,5 MW opalanego słomą na nowy kocioł opalany...

czytaj dalej

Modernizacja kotłowni – ogłoszenie postępowania

Informacja PEC Lubań Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Lubań Spółka z o.o. ogłasza postępowanie w formie dialogu konkurencyjnego na realizację zadania pn.: „Modernizacja kotłowni w PEC LUBAŃ w zakresie modernizacji lub wymiany kotła WCO-160S o mocy 3,5...

czytaj dalej

Unieważnienie postępowania

Informacja PEC Lubań Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Lubań Spółka z o.o. informuje o unieważnieniu postępowania: „ Zakup miału węgla kamiennego w ilości 8.000 Mg wraz z dostawą na plac składowy PEC Lubań Sp. z o.o. przy ul. K.Wielkiego 15 w Lubaniu" ....

czytaj dalej

Zakup miału węgla kamiennego – ogłoszenie o zamówieniu

Informacja PEC Lubań Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Lubań Spółka z o.o. ogłasza postępowanie w trybie negocjacji na realizację zamówienia zakupu miału węgla kamiennego. Aktualizacja: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Lubań Spółka z o.o., na wniosek...

czytaj dalej