Wybór oferty

Informacja PEC Lubań Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Lubań Spółka z o.o. dziękuje za złożenie ofert na przygotowanie dokumentacji do wniosku o wydanie pozwolenia na emisję pyłów i gazów wprowadzanych do powietrza z instalacji spalania paliw przez 2 emitory zlokalizowane na terenie kotłowni przy ul. Kazimierza Wielkiego 18 w Lubaniu.

Informuję, że wybrana została oferta firmy „ODAN” Grzegorz Nadolski, ul. Moniuszki 66, 58-300 Wałbrzych.

Dokumenty do pobrania:

Wybór oferty