Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia na: „Wykonanie bankowej obsługi finansowania Spółki (prowadzenie rachunków bankowych Spółki) wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym w wysokości  5 000 000,00 zł”.

postępowania o udzielenie zamówienia na: "Wykonanie bankowej obsługi finansowania Spółki (prowadzenie rachunków bankowych Spółki) wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 5 000 000,00 zł". Informacja PEC Lubań Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Energetyki...

Wykonanie bankowej obsługi finansowania Spółki (prowadzenie rachunków bankowych Spółki) wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 5 000 000,00 zł, z możliwością przedłużenia umowy do 3 lat.

Wykonanie bankowej obsługi finansowania Spółki (prowadzenie rachunków bankowych Spółki) wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 5 000 000,00 zł, z możliwością przedłużenia umowy do 3 lat. Informacja PEC Lubań Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Energetyki...