Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych

Informacja PEC Lubań Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Lubań Spółka z o.o. zaprasza do rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowalne:

„Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych w ramach projektu: ” Budowa efektywnego energetycznie systemu w PEC Lubań ”.

Dokumenty do pobrania:

 ogłoszenie o postępowaniu

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja Warunków Zamównia:

Specyfikacja warunków zamówienia część I – Instrukacja dla wykonawców

Specyfikacja warunków zamówienia

Zadanie 2 – Spięcie S10A – Pl. 3-go Maja 4

Zadanie 7 – P3G-Sikorskiego[Kościuszki] (część 1)
Zadanie 7 – P3G-Sikorskiego[Kościuszki] (część 1A)

Zadanie 7 – P3G-Sikorskiego[Kościuszki] (część 2)
Zadanie 7 – P3G-Sikorskiego[Kościuszki] (część 3)

Zadanie 8 – Piast-Łużycka

załączniki
Wykaz PZT przyłączy cieplnych do węzłów wg poniższych adresów:
Załączniki – przyłącza
Załączniki – węzły

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 25.03.2024r.