Technologia

Pionierska technologia

Pierwsze pionierskie instalacje wykorzystujące biomasę jako źródło energii, wyposażone w kotły wsadowe o mocy poniżej 1 MW, zaczęły pojawiać się w latach 90-tych. Spalanie słomy w  kotłowniach automatycznych rozpoczęto w Zielonkach i Gdańsku Czerwinie w 1997 r. W 1998 roku do producentów energii cieplnej ze słomy dołączył,Lubań z kotłem o mocy 1 MW. Realizacja drugiego etap programu „Konwersja paliwa na odnawialne w systemie grzewczym miasta  Lubania  oraz  racjonalizacja  zużycia  energii  cieplnej”  zwiększyła moc zainstalowanych w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Lubań Sp. z o.o. kotłów na słomę do 7 MW.

Dzięki programowi udało się ograniczyć emisję szkodliwych gazów, przy obniżeniu lub utrzymaniu poziomu kosztów produkcji ciepła (całościowy wzrost cen ciepła na przestrzeni lat 2000-2008 był wielokrotnie niższy od wskaźnika inflacji za ten okres). Wykorzystanie słomy jako paliwa pozwala na ograniczenie zużycia surowców nieodnawialnych takich jak na przykład węgiel kamienny oraz wydatnie wpływa na zmniejszenie emisji powodującego efekt cieplarniany dwutlenku węgla.