postępowania o udzielenie zamówienia na: "Wykonanie bankowej obsługi finansowania Spółki (prowadzenie rachunków bankowych Spółki) wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 5 000 000,00 zł".

Informacja PEC Lubań Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Lubań Spółka z o.o. zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na: „Wykonanie bankowej obsługi finansowania Spółki (prowadzenie rachunków bankowych Spółki) wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym w wysokości  5 000 000,00 zł”.