Wykonanie bankowej obsługi finansowania Spółki (prowadzenie rachunków bankowych Spółki) wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 5 000 000,00 zł, z możliwością przedłużenia umowy do 3 lat.

Informacja PEC Lubań Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Lubań Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na: ” Wykonanie bankowej obsługi finansowania Spółki (prowadzenie rachunków bankowych Spółki) wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 5 000 000,00 zł, z możliwością przedłużenia umowy do 3 lat:.

Dokumenty do pobrania:

SWZ- przedłużenie terminu składania ofert

Ogłoszenie

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Zał. nr 1 – Formularz ofertowy

Zał. nr 2 – Koszt obsługi bankowej 

Zał. nr 3 – Oświadczenie

Zał. nr 4 – OWU

Odpis

Sprawozdanie finansowe 2020

Sprawozdanie z bania biegłego 2020

Sprawozdanie finansowe 2021

Sprawozdanie z badania biegłego 2021

Sprawozdanie finansowe 2022

Sprawozdanie z badania biegłego 2022

Zestawienie należności i zobowiązań 

Zestawienie przewidzianych należności za energię cieplną