Komunikat Dotyczący Maksymalnych Cen Ciepła

Informacja Prezesa PEC Lubań Sp. z o.o.

Szanowni Państwo

      Działając na podstawie art. 3a, ust. 1 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (D. U. z 2023 r., poz. 295), z dniem 1 marca 2023 r., na okres od 1 marca do 31 grudnia 2023 roku PEC Lubań Sp. z o.o. wprowadza do stosowania stawki za zamówioną moc cieplną, ciepło, nośnik ciepła, opłat stałych za usługi przesyłowe i opłat zmiennych za usługi przesyłowe dla odbiorców o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy.

Zestawienie stawek zawiera poniższa tabela:

Grupa taryfowa Grupa C1 Grupa  C2 Grupa C3 Grupa  C4 Grupa L1
1 Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok

127 877,57

127 877,57

127 877,57

127 877,57

114 987,43

zł/MW/mc

10 656,46

10 656,46

10 656,46

10 656,46

9 582,29

2 Cena ciepła

zł/GJ

71,26

71,26

71,26

71,26

113,30

3 Cena nośnika ciepła

zł/m3

32,02

32,02

32,02

32,02

x

4 Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/rok

37 808,86

53 874,48

55 550,64

67 533,12

x

zł/MW/mc

3 150,74

4 489,54

4 629,22

5 627,76

x

5 Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

15,27

22,24

28,60

38,99

x

Stawki opłat w tabeli zostały wyliczone na podstawie informacji Prezesa URE nr 9/2023  z dnia 22 lutego 2023 r.

Pełna treść informacji pod adresem: https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/10922,Prezes-URE-publikuje-maksymalne-ceny-dostaw-ciepla-ktore-beda-obowiazywaly-od-1-.html

https://bip.ure.gov.pl/bip/40-wzrost-dostawa-ciepla/4406,40-wzrost-dostawa-ciepla.html

 

Dla rozliczeń z pozostałymi odbiorcami ciepła stosowane będą stawki z taryfy zatwierdzonej decyzją nr OWR.4210.76.2022.375.XXI.MK Prezesa URE z dnia 10 lutego 2023 r.

Załączniki:

Pismo Prezesa Zarządu PEC Lubań sp. z o.o.