Komunikat Dotyczący Rekompensat

Informacja Prezesa PEC Lubań Sp. z o.o.

Szanowni Państwo

       W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 15 września 2022 r. „ o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw ( Dz. U. 2022 poz. 1967)”, Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Lubań sp. z o.o. informuje           o obowiązku złożenia oświadczeń,  o których mowa w Ustawie.

Z obowiązku złożenia oświadczeń zwolnione są gospodarstwa domowe, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy.

Powyższe oświadczenie należy złożyć, zgodnie z art. 5 ust. 4 i art. 6 ust. 4 Ustawy,  w terminie  21 dni od dnia wejścia w życie ustawy/nabycia uprawnienia tj. do dnia 11 października 2022r.

Załączniki:

Pismo Prezesa Zarządu PEC Lubań sp. z o.o.

Wzór oświadczenia – Załącznik nr 1

Wzór oświadczenia – Załącznik nr 2