Budowa efektywnego energetycznie systemu w PEC Lubań

Informacja PEC Lubań Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Lubań Spółka z o.o. uruchamia kolejny duży program inwestycyjny pt. ” Budowa efektywnego energetycznie systemu w PEC Lubań” w ramach Programu ” Ciepłownictwo Powiatowe ” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Bardzo istotny jest fakt, że w ramach tego projektu za przyłączenia do sieci ciepłowniczej obiektów nie będzie pobierana opłata przyłączeniowa – projekt trwa do 30 czerwca 2025 roku.

Planowany przebieg nowych rurociągów i obszarów preferowanych do przyłączeń prezentuje załączona mapa.

Zainteresowanych skorzystaniem z oferty przyłączenia do sieci zapraszamy do kontaktu (najlepiej za pośrednictwem Zarządcy nieruchomości) w biurze PEC przy PI. 3 Maja 11 w terminie do 10 maja 2024 r.

Dokumenty do pobrania:

Budowa efektywnego energetycznie systemu w PEC Lubań – Informacja

Budowa efektywnego energetycznie systemu w PEC Lubań – Mapa