Wskaźnik 1

Wskaźnik 1

Wskaźnik 1 Udział ciepła wytworzonego z OZE, struktura paliw i emisje Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Lubań Sp. z o.o. działając w trybie art. 116, ust. 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii informuje, że w roku 2018 udział ciepła...