Wskaźnik 1

Udział ciepła wytworzonego z OZE, struktura paliw i emisje

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Lubań Sp. z o.o. działając w trybie art. 116, ust. 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii informuje, że w roku 2018 udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii – słomy – w łącznej ilości ciepła dostarczonego do sieci wyniósł 10,9%.

Działając w trybie par. 23 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych informujemy, iż struktura wykorzystanych paliw pierwotnych do produkcji en. cieplnej w 2018 roku była następująca:

– węgiel kamienny  – 87,5 %

– słoma zbóż –  10,7 %

– gaz ziemny –  1,8 %

Emisja pyłów i gazów ze spalonych paliw wyniosła:

– CO2 – 15 379,0 Mg

– SO2 –  52,1 Mg

– NOx –  25,2 Mg

– pyły –  2,5 Mg