Modernizacja kotłowni

Informacja PEC Lubań Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Lubań Spółka z o.o. ogłasza postępowanie w formie dialogu konkurencyjnego na realizację zadania pn.:

„Modernizacja kotłowni w PEC LUBAŃ w zakresie modernizacji lub wymiany kotła WCO-160S o mocy 3,5 MW opalanego słomą na nowy kocioł opalany słomą o mocy 5 MW”.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu 1/10/2022

Ogłoszenie EU

Opis potrzeb i wymagań

Plan sytuacyjny 

Załączniki dla Wykonawców 

Załączniki dla Wykonawców- wersja edytowalna

Zapytanie i wyjaśnienia 21.10.2022 r.

Zapytanie i wyjaśnienia 03.11.2022 r.