Modernizacja kotłowni

Informacja PEC Lubań Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Lubań Spółka z o.o. zaprasza do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego zgodnie z regulaminem w formie dialogu konkurencyjnego na realizację zdania :

„Modernizacja kotłowni w PEC LUBAŃ w zakresie modernizacji lub wymiany kotła WCO-160S o mocy 3,5 MW opalanego słomą na nowy kocioł opalany słomą o mocy 5 MW”.

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do dialogu technicznego

Opis potrzeb i wymagań 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 

Odpowiedzi na pytania

Dla oferentów