Uruchamianie i wyłączanie ogrzewania

Uruchamianie i wyłączanie ogrzewania

Uruchamianie i wyłączanie ogrzewania odbywa się na wniosek odbiorcy. Dostawca ciepła uruchamia węzły cieplne u tych Odbiorców, którzy złożyli wniosek, o ile zostaną spełnione warunki minimalnego obciążenia całego systemu ciepłowniczego. Decyzję o oficjalnym rozpoczęciu bądź zakończeniu sezonu grzewczego podejmuje zarząd spółki powiadamiając Odbiorców indywidualnie bądź za pośrednictwem środków masowego przekazu.

Wniosek_o_rozpoczecie_lub_przerwanie_dostawy_energii_cieplnej (format doc)

Wniosek_o_rozpoczecie_lub_przerwanie_dostawy_energii_cieplnej (format pdf)