Zakup miału węgla kamiennego

Informacja PEC Lubań Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Lubań Spółka z o.o. ogłasza postępowanie w trybie negocjacji na realizację zamówienia zakupu miału węgla kamiennego.

Aktualizacja:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Lubań Spółka z o.o., na wniosek potencjalnych oferentów, zmienia termin składania i otwarcia ofert w postępowaniu.

Zmiana terminów postępowania

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

 Specyfikacja warunków zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7