Majątek spółki

Majątek spółki

Majątek nieruchomy – stan na 31.12.2011

  • Grunty – pow. łączna 32.971 m2 o wartości netto 579,3 tys. zł.

  • Budynki  (kotłownia „Piast” i „Śródmieście” o wartości netto 1 356,4 tys. zł.

  • Budowle (sieć cieplna – 14,3 km, sieci energetyczne i wodno-kanalizacyjne oraz kominy) o wartości księgowej 2 514,1 tys. zł.