Dostawa ciepła

Dostawa ciepła

Dostawa ciepła odbywa się na podstawie umowy sprzedaży ciepła. Dostawca uruchamia węzły cieplne będące jego własnością i wyregulowuje jego parametry zgodnie z umową. Wszystkie węzły cieplne wyposażone są w automatyczne regulatory sterujące dopływem ciepła do instalacji Odbiorcy w zależności od temperatury zewnętrznej. Ponadto dają możliwość wprowadzenia ograniczeń ogrzewania w porze nocnej i w weekendy. Rozliczenie ciepła odbywa się w oparciu o liczniki ciepła zamontowane w węzłach cieplnych bądź na przyłączach do instalacji wewnętrznych. Ciepłomierze odczytywane są raz w miesiącu – w obecności lub bez Odbiorcy, zależnie od jego woli.