Taryfa dla ciepła

Kategoria zawiera obowiązującą taryfę dla ciepła.

DokumentyData dodania

Uporządkuj wg : nazwy | daty | pobrań [ rosnąco ]
file icon Taryfa dla ciepła 2020/2021 - Korekta 26.11.2018
Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr  OWR.4210.34.2020.375.XIX.MK z dnia 1 grudnia 2020 r. dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Lubań Sp. z o.o. ustalono nowe współczynniki korekcyjne dla obowiązującej taryfy ciepła z dnia 10 czerwca 2020r. Zmiany zawierające zmienione ceny ciepła i stawki opłat przesyłowych wprowadza się z dniem 01 stycznia 2021r.