Standardy jakościowe obsługi odbiorców
niedziela, 17 stycznia 2010 13:56

W kontaktach z Odbiorcami ciepła obowiązują następujące standardy jakościowe obsługi polegające na:

1. Dostarczaniu do węzła cieplnego, instalacji odbiorczej lub zewnętrznej instalacji odbiorczej Odbiorcy mocy cieplnej wg Tabeli regulacyjnej wynikającej z Załącznika Nr 2 umowy sprzedaży ciepła, z max odchyleniem +/- 10%, za wyjątkiem sytuacji, w której indywidualne (na życzenie Odbiorcy) ustawienia automatyki pogodowej w węźle cieplnym wykluczają taką możliwość.

2. Rozpoczynaniu i przerywaniu dostarczania ciepła w celu ogrzewania i wentylacji do obiektów Odbiorcy nie później niż w ciągu 12 godzin od złożenia wniosku w tym zakresie przez Odbiorcę, w trakcie sezonu grzewczego.

3. Planowaniu przerw w dostarczaniu ciepła w okresie letnim w taki sposób aby nie przekroczyły 14 dni i powiadamianiu o tych przerwach z siedmiodniowym wyprzedzeniem.

4. Udzielaniu informacji na żądanie Odbiorcy o przewidywanym terminie usunięcia przerw i zakłóceń w dostarczaniu ciepła: telefonicznie w ciągu 12 godzin, pisemnie w ciągu 7 dni.

5. Udzielaniu odpowiedzi na interwencje, skargi i zażalenia Odbiorcy: telefonicznie w ciągu 12 godzin, pisemnie w ciągu 14 dni lub 30 dni jeśli zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

6. Powiadamianiu Odbiorcy o planowanych zmianach warunków dostarczania ciepła w celu umożliwienia dostosowania instalacji odbiorczych do nowych warunków z wyprzedzeniem co najmniej 24 miesięcznym.