Schemat organizacyjny
niedziela, 17 stycznia 2010 08:47

Strukturę organizacyjną Spółki określa Regulamin Organizacyjny i Schemat Organizacyjny Spółki, zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników w dniu 30 kwietnia 1998 r. Poniższy schemat przedstawia strukturę organizacyjną w PEC Lubań Sp. z o. o.

Schemat organizacyjny

Zarząd Spółki:

Zarząd jednoosobowy, reprezentowany jest przez Prezesa Przemysława Kuchmistrza

 

Prokurenci:

Iwona Szpryngiel – prokura samoistna

 

Rada Nadzorcza:

Nadzór kontrolny nad działalnością Spółki sprawuje Rada Nadzorcza w składzie:

  • Tadeusz Sudoł - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Jarosław Ludowski - Sekretarz Rady Nadzorczej
  • Marzena Różańska - Członek Rady Nadzorczej
  • Marek Zalisko - Członek Rady Nadzorczej
  • Daniel Wergieluk - Członek Rady Nadzorczej