Zakończenie sezonu grzewczego 2018/19
czwartek, 30 maja 2019 11:55

Odbiorcy ciepła

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Lubań Sp. z o.o. Zawiadamia wszystkich Odbiorców ciepła systemowego na terenie Lubania o zakończeniu sezonu grzewczego 2018/19 r. z dniem  31 maja 2019 r.

Ogrzewanie zostanie wyłączone w budynkach pobierających ciepło wyłącznie na cele centralnego ogrzewania. W sytuacji ochłodzenia w trakcie przerwy letniej, w miarę możliwości technicznych jest możliwe przywrócenie ogrzewania na zgłoszenie Odbiorcy.

 

Jednocześnie pragniemy przypomnieć Państwu o konieczności przeprowadzenia przeglądu i konserwacji instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania. Natomiast w przypadku planowanej modernizacji lub rozbudowy instalacji odbiorczej prosimy o powiadomienie nas o charakterze tych prac i terminie ich zakończenia.

 

Zarząd Spółki