Udział ciepła wytworzonego z OZE, struktura paliw i emisje
wtorek, 22 stycznia 2019 00:00

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Lubań Sp. z o.o. działając w trybie art. 116, ust. 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii informuje, że w roku 2018 udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii - słomy - w łącznej ilości ciepła dostarczonego do sieci wyniósł 10,9%.

Działając w trybie par. 23 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych informujemy, iż struktura wykorzystanych paliw pierwotnych do produkcji en. cieplnej w 2018 roku była następująca:

- węgiel kamienny  - 87,5 %

- słoma zbóż -  10,7 %

- gaz ziemny -  1,8 %

Emisja pyłów i gazów ze spalonych paliw wyniosła:

- CO2 - 15 379,0 Mg

- SO2 -  52,1 Mg

- NOx -  25,2 Mg

- pyły -  2,5 Mg