Struktura paliw i emisja
środa, 28 lutego 2018 09:29

Działając w trybie par. 23 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych informujemy,

iż struktura wykorzystanych paliw pierwotnych do produkcji en. cieplnej w 2017 roku była następująca:

 

- węgiel kamienny - 91,2 %

- słoma zbóż - 7,2 %

- gaz ziemny - 1,6 %

 

Emisja pyłów i gazów ze spalonych paliw wyniosła:

 

- CO2 - 18 026,0 Mg

- SO2 - 75,7 Mg

- NOx - 28,1 Mg

- pyły - 2,7 Mg