Udział ciepła wytworzonego z OZE
wtorek, 30 stycznia 2018 00:00

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Lubań Sp. z o.o. działając w trybie art. 116, ust. 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii informuje, że w roku 2017 udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii - słomy - w łącznej ilości ciepła dostarczonego do sieci wyniósł 7,3%.