Remont kominów ceramicznych - zaproszenie do składania ofert
piątek, 21 kwietnia 2017 08:47

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zamawiający zaprasza do złożenia ofert wstępnych na wykonanie remontu kominów ceramicznych przy ul. K. Wielkiego 15 („Piast”) i Torowej 18 („Śródmieście”) w Lubaniu.

Oferty wstępne należy sporządzić na podstawie ogólnego zakresu prac niezbędnych do wykonania zawartych w protokołach z okresowej kontroli obiektów budowlanych.

Kopie protokołów można uzyskać od zamawiającego w formie papierowej lub elektronicznej.

Oferta powinna zawierać cenę netto kompletnego zakresu remontu oddzielnie dla każdego komina.

Oferent składając ofertę jednocześnie oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, uprawnienia i potencjał do wykonania przedmiotowych remontów.

Po ocenie ofert wstępnych, Zamawiający zawiadomi o tym fakcie Oferentów, którzy złożyli oferty i przystąpi do negocjacji z wybranymi oferentami, nie mniej niż z dwoma. Zamawiający może zaprosić do negocjacji wszystkich Oferentów, którzy złożyli oferty.

Zamawiający zaprosi do złożenia ofert ostatecznych wszystkich wykonawców, z którymi prowadził negocjacje.

Zamawiający przed zaproszeniem do składania ofert ostatecznych może dokonać zmiany, będących przedmiotem negocjacji wymagań technicznych i jakościowych, dotyczących przedmiotu zamówienia oraz warunków umowy w sprawie zamówienia

Termin składania ofert wstępnych ustala się do 27.04.2017 r. do godz. 11.00.

Oferty można składać drogą mailową na adresy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub w formie papierowej w Sekretariacie siedziby firmy PEC Lubań Sp. z o.o.

przy Pl. 3-go Maja 11, 59-800 Lubań.