Udział ciepła wytworzonego z OZE
wtorek, 31 stycznia 2017 00:00

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Lubań Sp. z o.o. działając w trybie art. 116, ust. 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii informuje, że w roku 2016 udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii - słomy - w łącznej ilości ciepła dostarczonego do sieci wyniósł 13,1%.