Podsumowanie działalności spółki w 2013r.
wtorek, 20 maja 2014 09:24

Podsumowanie działalności spółki w 2013r.
Miniony rok dla przedsiębiorstwa należy ocenić bardzo pozytywnie.
Najważniejszym elementem obszaru działalności spółki w tym okresie było zakończenie zadania inwestycyjnego pt. Rekonfiguracja systemu grzewczego miasta Lubania. Kilka liczb obrazujących skalę przedsięwzięcia:
- wartość zadania 3 661 tys. zł w tym 1 200 tys. zł bezzwrotnej dotacji; całkowita wartość zadania z lat 2012-13 to 5 800 tys. zł netto
- efekty – 3,3 km nowych sieci ciepłowniczych, 5 komór ciepłowniczych, zmodernizowana pompownia ciepłowni Piast wraz z budową 2 akumulatorów ciepła

Dzięki rekonfiguracji nasz system ciepłowniczy został dostosowany do zasilenia w ciepło z jednego, podstawowego źródła jakim docelowo będzie Ciepłownia Piast. Poprawi się jakość powietrza w mieście, zostaną obniżone koszty działalności spółki. Dzięki nowym sieciom pojawią się nowe możliwości podłączeń do systemu kolejnych obiektów.

Drugim bardzo ważnym elementem naszych działań była skala nowych przyłączy i węzłów cieplnych w budynkach naszych mieszkańców. Wykonano i przyłączono:
- 700 mb nowych przyłączy ciepłowniczych
- 10 wspólnot mieszkaniowych bądź budynków indywidualnych
- 3 500 m2 nowej powierzchni ogrzewalnej
Cieszy ogromne zainteresowanie podłączeniem do PEC naszych mieszkańców. Dzięki nowym zasadom i konkurencyjnej cenie plan inwestycyjny w tej kwestii na 2014r. został już domknięty, a w chwili obecnej przyjmowane są wnioski o przyłączenie ze strony wspólnot mieszkaniowych i pozostałych przyszłych odbiorców na 2015r. dzięki inwestycjom spółka wchodzi w nowe rejony miasta, jak. Np. osiedla mieszkaniowe przy ul. Fabrycznej. Likwidujemy białe plamy pod względem ciepła systemowego w centrum miasta jak stare kwartały przy ul. Mikołaja, w Rynku czy ciąg starych kamienic przy ul. 7 Dywizji. W 2014 r. trend powyższy będzie kontynuowany.
Chłodny początek roku pozwolił na zgromadzenie sporych środków na inwestycje i przyłączanie kolejnych odbiorców. I nie zmieniła tego stanu „ciepła” końcówka roku. Takie warunki wysokiej sprzedaży energii z reguły stwarzają lepsze możliwości nie ingerowania w poziom naszych cen. Średnia cena naszej energii w minionym roku nie uległa podwyższeniu co nie zdarzyło się od kilku ładnych lat.
Wynegocjowano z dostawcami węgla bardzo korzystną cenę dobrej jakości opału, jako głównego czynnika kosztotwórczego, co wpłynęło na ogólny dobry wynik finansowy spółki.

Dobrej jakości miał węgla kamiennego to wysoka sprawność spalania, mniejsza ilość wegla, niższe koszty transportu i najczęściej niższa emisja do atmosfery. Podobnie rzecz ma się w odniesieniu do słomy, drugiego co do ilości stosowanego przez nas rodzaju paliwa stanowiącego niespełna 20% udział w produkcji ciepła. Dzięki temu, iż w minionym roku z zakupu słomy na rynku energii zrezygnowały elektrownie zawodowe, udało nam się pozyskać jej więcej niż rok wcześniej. Jednak jak sytuacja w tej kwestii będzie przedstawiać się w bieżącym roku trudno powiedzieć. Cena pozyskiwanej u zewnętrznych dostawców słomy nie może przekroczyć ok. 50% ceny nabywanego przez nas węgla kamiennego. W przeciwnym razie całe przedsięwzięcie traci sens ekonomiczny.


Reasumując, miniony rok należał do jednych z lepszych lat funkcjonowania spółki. Rozpoczął się kolejny, a wraz z nim nowe ważne wyzwania i zadania związane głównie z przyłączaniem nowych odbiorców. A szykują się w mieście nowe ważne inwestycje związane z budową dużych obiektów przy ul. Esperantystów, Warszawskiej czy Szarych Szeregów. W kolejnym roku czeka nas poważna i kosztowna rozbudowa jednego z głównych kotłów węglowych w Ciepłowni Piast jak również modernizacja instalacji odpylania całej ciepłowni. Ale o tym napiszemy zapewne za rok.

Jarosław Ludowski Kierownik Działu Obsługi Odbiorców
i Eksploatacji Sieci w PEC Lubań