Przetarg na dostawę armatury do komór - wybór oferty
piątek, 27 kwietnia 2012 14:15

ZAWIADOMIENIE
0 wyborze oferty najkorzystniejszej

Na podstawie art. 92 ust.l pkt.l ì 2 ustawy 2 dnìa 29 stycznìa 2004r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolìty: Dz. U. Z 2010 r. Nr ll3, poz. 759 z późniejszymi zmìanamì)
nìniejszym informuje, ze w prowadzonym przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cìeplnej Lubań
Sp.z.o.o. postępowaniu na:

DOSTAWĘ ARMATURY DO KOMÓR CIEPLOWNICZYCH
NA REALIZACJĘ PROJEKTU „REKONFIGURACJA SYSTEMU
GRZEWCZEGO MIASTA LUBAN”

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej