VCS cz.10 Nowy Rok - nowe plany - nowa oferta
czwartek, 09 lutego 2012 07:28

Nowy Rok - nowe plany - nowa oferta

Koniec starego i początek nowego roku to okres budowania planów remontowych i  inwestycyjnych w większości przedsiębiorstw. Widoczne w ostatnim czasie w Lubaniu przyspieszenie w zakresie nowego budownictwa i rewitalizacji starych zasobów mieszkaniowych obliguje nas do poszerzenia naszej oferty w zakresie możliwości przyłączenia nowych odbiorców do sieci ciepłowniczej PEC Lubań. Czynimy to, choć należy zdawać sobie sprawę z faktu, iż nie wszystko, nie wszędzie i nie za każdą cenę da się przyłączyć do sieci ciepłowniczej.

Rejony bardzo trudne inwestycyjnie z racji faktu, iż nie dociera tam nasza sieć ciepłownicza to przede wszystkim Osiedle Waryńskiego, okolice Kamiennej Góry, Księginki i zabudowa wzdłuż ulic Warszawskiej i Jeleniogórskiej wraz z prawobrzeżną, śląską częścią Kwisy, dawną Uniegoszczą. Oczywiście bardzo trudne nie znaczy niemożliwe. Jeżeli w tych rejonach znajdzie się potencjalnie duży odbiorca bądź grupa odbiorców ciepła, spółka wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku jest w stanie np. wybudować dodatkową kotłownię. Jednak działanie takie musi mieć ekonomiczne uzasadnienie.

Poza obszarami, o których wspomniałem na wstępie, istnieje jednak jeszcze spora grupa budynków w mieście nie podłączonych do sieci ciepłowniczej. Jeśli chodzi o centrum miasta są to w większości stare kamienice, najczęściej nie wyposażone w zbiorczą instalację centralnego ogrzewania. Brak wspólnej instalacji stanowi główną przeszkodę, w praktyce uniemożliwiającą podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej. W takich przypadkach, z żalem, podczas kolejnych wizyt pojedynczych lokatorów z takich kamienic, muszę odmawiać wydania warunków przyłączenia budynku do sieci. Przyłączanie pojedynczych mieszkań jest nierealne z punktu widzenia kosztów realizacji inwestycji. Zawsze namawiamy wspólnoty mieszkaniowe do zainwestowania w budowę wspólnych instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Z jednej strony porządkują Państwo sprawy cieplne swojego obiektu, a z drugiej zyskują poważny argument w uzgadnianiu z nami warunków przyłączenia, dający możliwość uzyskaniu sporego bonusu finansowego w kosztach budowy węzła cieplnego.
A jaki jest koszt przyłączenia? Prosty przykład dla średniego budynku mieszkalnego (20 mieszkań) o powierzchni 1000 m2 i odległości od naszej sieci ok. 100m.
Opłata za przyłączenie - 191 zł/m x 100 m = 1.910 zł
Koszt budowy węzła cieplnego - węzeł kompaktowy o mocy 100kW - ok. 25.000 zł z możliwością sfinasowania przez PEC Lubań na poziomie przynajmniej 50%.
Zatem jednostkowy koszt przyłączenia na 1 mieszkanie nie przekroczy kwoty 14.410/20 = 720 zł
Kwota jak widać nie jest porażająca. Wydatek poniesiony jednorazowo zapewni Państwu święty spokój na resztę życia w kontekście ogrzewania zasobów wspólnoty.
Można oczywiście postąpić inaczej tzn. pozostać przy etażowym sposobie ogrzewania mieszkania i zmodernizować je pod kątem zasilenia ciepłem z kotła gazowego, (bo oczywiście likwidacja ogrzewania węglowego jako zbyt pracochłonnego, kosztownego z punktu widzenia utrzymania w należytym stanie technicznym choćby kanałów spalinowych i uciążliwego z punktu widzenia ochrony środowiska to tylko kwestia czasu), jednak nie jest to dobre rozwiązanie dla wspólnot mieszkaniowych. Przede wszystkim z punktu widzenia kosztów. Budowa przyłącza gazowego, instalacji wewnątrz budynku, montaż kotłów gazowych w mieszkaniach, zapewnienie kanałów spalinowych i wentylacyjnych no i wreszcie koszty eksploatacji kotłów i koszt samego paliwa gazowego - znacznie przewyższą naszą ofertę zasilenia ciepłem systemowym.

Powyższa oferta jest skierowana przede wszystkim do wspólnot mieszkaniowych posiadających swoje zasoby w niewielkiej odległości od naszej sieci ciepłowniczej. A co w przypadku obiektów usytuowanych dalej? Jak napisałem na wstępie, jeżeli inwestycja będzie uzasadniona ekonomicznie, przedsiębiorstwo może podjąć decyzję o budowie odrębnej kotłowni lokalnej. W taki właśnie sposób pod koniec ubiegłego roku zasililiśmy naszym ciepłem budynek Miejskiego Domu Kultury przy ul. Kościuszki. Budynek co prawda jest ogrzewany z kotła gazowego, ale było to jedyne racjonalne rozwiązanie. Kotłownię wybudowano z naszych środków. Również obsługa i eksploatacja kotłowni leży po naszej stronie, co zwalnia odbiorcę z jakiejkolwiek odpowiedzialności za obiekt i kosztów jego funkcjonowania. Podobne działania planowane są przez spółkę w odniesieniu do części obiektów będących w zarządzie miasta zlokalizowanych przy ul. Mickiewicza. Co prawda w dalszej perspektywie czasowej jest rozważana koncepcja podłączenia tego rejonu miasta do sieci ciepłowniczej, jednak tymczasowo zasilenie w ciepło tych budynków odbywać się będzie z lokalnych kotłowni.

Cały czas przyłączamy do sieci w obrębie miasta również nowobudowane obiekty. Jesteśmy dumni, że mogliśmy zaopatrzyć w naszą energię takie laurki naszego budownictwa jak nowe obiekty mieszkalne w rejonie starego szpitala przy ul. Zawidowskiej, starej drukarni przy ul. Staszica czy obok Biedronki przy ul. Rybackiej. Cieszy oko zasilany naszym ciepłem pięknie odrestaurowany budynek dawnego Domu Kultury, a obecnie Przedszkola przy ul. Armii Krajowej. Podłączymy do sieci nowe kamienice przy ul.Wrocławskiej, Mikołaja, Grunwaldzkiej i Ratuszowej.

Zatem zachęcamy wspólnoty mieszkaniowe i prywatnych inwestorów do współpracy. Przypominam, bo nie wszyscy jeszcze wiedzą, zasilamy w ciepło nasze budynki przez cały rok. Dlatego oferta obejmuje również zasilenie w ciepłą wodę użytkową. Rozliczenie ciepła odbywa się na podstawie liczników ciepła, a koszty eksploatacji urządzeń (węzła cieplnego i ciepłomierzy) pokrywa PEC Lubań. Na pozostałe pytania chętnie odpowiemy w naszym Dziale Obsługi Odbiorców i Eksploatacji Sieci w siedzibie firmy przy Pl. 3 Maja 11.


Jarosław Ludowski